fbpx
Menü Bezárás

Módszertani napok

 

2023.08.28 - 29 -  30.

Készüljünk fel együtt a tanévkezdésre!

Az tanárokat változatos módszertani témákkal, aktuális kérdésekkel, sok újdonsággal és kedvezményes tankönyvvásárral várjuk!

 

A Győri Szakképzési Centrum és a Hatos és Társa Nyelviskola közös, nyelvtanárok számára INGYENES rendezvénye

Programunk

2023.08.28. hétfő

12:00  Köszöntő

12:00  Germán Györgyi, Wunderbar fesztivál, projektkoordinátor

12:15-13:00

Kötelező? Ajánlott? Tiltott? Nyelvvizsgák 2024-től

Mi lesz a nyelvvizsgák szerepe miután az egyetemek kezébe kerül a felvételi és a diplomakövetelmények kialakítása? Hogy változott a vizsgázók igénye és tudása az elmúlt években? Miben erősek, mitől félnek és tanárként mennyire van reális képünk minderről? Megkérdeztük az egyetemeket, felmérést végeztünk diákok és tanárok között, hogy minderre választ kapjunk

Rozgonyi Zoltán - ügyvezető, Euroexam International

***

13:00-13:45

Digitális feladatok a nyelvórákra

A workshop keretein belül megmutatom néhány alkalmazás használatát, amelyekkel színes, digitális feladatokat készíthetünk a nyelvórákra. Ezek könnyen kezelhető alkalmazások, mindenki által pár perc alatt elsajátíthatóak, így nagyon hamar motiváló feladatokat gyárthatunk velük.

Szabó Anett - Német szakreferens és vizsgafejlesztő, Euroexam International

***

13:00-13:45

Szókincsfeljesztés ChatGPT-vel

Minden tanárnak jár egy asszisztens! A ChatGPT sokminden tud lenni, ha jól szólunk hozzá: dinamikus és könnyen kezelhető nyelvi példatár (korpusz), tartalomra és nyelvhelyességre egyaránt visszajelzést adó beszélgetőpartner a gyakorláshoz, személyre szabható kollokációs szótár, vagy akár csoporthoz passzoló szódolgozatot összeállító tanársegéd! Ezen a workshopon olyan promptokkal ismerkedünk meg, amik segítenek, hogy a szókincs tanítása és tanulása még hatékonyabb és élvezetesebb legyen mind a tanár, mind a diákok számára.

Csíky Anna - angoltanár és tanártréner

***

14:00-14:45

Lépésről lépésre B2-ről C1-re

Interaktív workshop angol és némettanároknak

Gyakran visszatérő kérdés tanár és diák részéről egyaránt, hogy mi egyáltalán a különbség a B2-es és C1-es szint között - no meg hogyan is juthatunk el oda? Workshopunk ennek a kérdésnek jár utána. A bevezető részben interaktív módon megragadjuk a két szint közötti különbséget. Ezt követően a résztvevő kollégák szakmai tapasztalatára alapozva, közösen megbeszélünk jó gyakorlatokat, amelyekkel lépésről lépésre C1-es szintre diákunkkal karöltve eljuthatunk.

Bari Diána - Head of German Test & Training development, Euroexam International (német),

Ballér Piroska - Head of Examiner Training, Euroexam International

***

Schritt für Schritt von B2 auf C1

Oft treffen wir uns mit der immer wiederkehrenden Frage seitens Lehrenden und Lernenden, was überhaupt der Unterschied zwischen den Niveaus B2 und C1 ist - und wie man dorthin gelangt. Vom Thema angesprochen, greifen wir diese Frage im Rahmen des Workshops auf. Im einleitenden Teil werden wir den Unterschied zwischen den beiden Niveaustufen interaktiv erkunden. Anschließend werden wir gemeinsam einen Erfahrungsaustausch unternehmen und auf der Spur nach bewährten Praxen sein, damit wir mit unseren Schülern Schritt für Schritt zum C1-Niveau gelangen können.

Bari Diána - Head of German Test & Training development, Euroexam International

***

Step by step from B2 to C1

Teachers and learners often face the recurring question: what is the difference between levels B2 and C1? And then, teachers might add: how do I help my students get there? In this workshop, we will explore the differences between the two levels with a special focus on the productive skills, Speaking and Writing, and identify effective ways to help students become proficient users of English – step by step.

Ballér Piroska - Head of Examiner Training, Euroexam International

 

2023.08.29. kedd

12:00-12:50

Online szókincsfejlesztő eszközök -német

Elsősorban olyan online szókincsfejlesztő eszközöket tekintünk át, melyek az órai feladatokba is beépíthetőek, de a tanulók akár otthon önállóan is használni tudják. Mindezek mellett szó lesz az online szótárakban rejlő lehetőségekről, mert sokkal többet rejtenek magukban, mint egy kétnyelvű szójegyzék. Ragozási táblázatok, szóhasználati megjegyzések és még sok más hasznos eszköz akár egy helyen.

Gaál István, Lingea

***

13:00-13:50

Online szókincsfejlesztő eszközök -angol

Elsősorban olyan online szókincsfejlesztő eszközöket tekintünk át, melyek az órai feladatokba is beépíthetőek, de a tanulók akár otthon önállóan is használni tudják. Mindezek mellett szó lesz az online szótárakban rejlő lehetőségekről, mert sokkal többet rejtenek magukban, mint egy kétnyelvű szójegyzék. Ragozási táblázatok, szóhasználati megjegyzések és még sok más hasznos eszköz akár egy helyen.

Gaál István, Lingea

***

12:00-12:50

Technology and motivation in language teaching

Technology has played a major role in education since the middle of the 20th century and with the outbreak of the pandemic, teachers have had to rely heavily on technology in their teaching, whether they like it or not. There used to be a sense that using technology was inherently motivating in itself, but many teachers have discovered that this is not true. Since motivation is essential for language learning and because technology has become integrated into all aspects of life, it makes sense that we understand how they work together. In this session we look at the role technology has in our learners’ motivation and give some practical advice on how to make best use of technology in language teaching.

György Mariann, Oxford Kiadó

***

13:00-14:50

Dulin Krisztina: Organikus nyelvépítés (ONE)

Az aktuális nyelvtanítási gyakorlatot alapjaiban megkérdőjelező megközelítés, egyben lehetőség a középiskolai nyelvtanítás válságából való kilábalásra. A módszer a hatékonyság útjában álló rossz nyelvtanítási és nyelvtanulói hozzáállás, és egyes dogmává vált módszertani eljárások leleplezéséből levonható következtetésekre épül.

Organikus, amennyiben igazodva a tanulók egyéni céljaihoz és nyelvtani illetve lexikális befogadóképességéhez, a kérdéseik nyomán kibontakozó, de legfőképpen szövegeik által generált igényeikből származó spontán inputba ágyazza a tervezett tananyagot. Építés, amennyiben szimpla ismeretátadás helyett, a sikeres nyelvhasználathoz szükséges különböző kompetenciákat együttesen fejlesztve, rendkívül gyors ütemben építi a nyelvi rendszert, miközben garantálja az elsajátíttatásra szánt szókincs nyelvtani szerkezetekbe való szerves és maradandó beépülését.

Az organikus megközelítés spontán elemek és tudatosan megtervezett stratégiák szinergiája, mely a nyelvtanulás és -elsajátítás tantermi sajátosságainak maximális kihasználásával az állandó és folyamatos szövegalkotást helyezi a központba, mely során a tanulók, a szókincs és a nyelvtani szerkezetek ciklikus felhasználására törekednek. A nagyrészt fikciós szövegalkotás az úgynevezett „lassított beszéd” alkalmazásával történik. Ez a technika egymáshoz kapcsolódó mondatok laza egymásutániságát jelenti, melyek motorjai a lexikai és nyelvtani elemek közötti asszociációs mechanizmusok.

Első rész (az első 50 perc)

Végezzünk közösen egy tanév eleji nagytakarítást, avagy közösen gondolkodva vizsgáljuk meg, címszavak, olykor dogmává érett tévhitek mentén haladva, hogy mi az, ami a saját eddigi gyakorlatunkban nem túl nagy hatékonysággal működik. Milyen eljárásokat, attitűdöket, tevékenységeket kell háttérbe szorítani, vagy egyenesen száműzni annak érdekében, hogy elmozdíthassuk az összes akadályt, mely hatékonyságunk útjában áll? Hogyan teremthetjük meg a tanóra optimalizálásnak alapfeltételeit, melyek közül az egyik, talán a legfontosabb, hogy ott csak olyan tevékenységeknek adjunk teret, melyhez feltétlenül szükséges a tanárral való szoros együttműködés? Ha mindezt átbeszéltük, lehetőség nyílik arra, hogy erre az új alapra egy olyan stratégiát építsünk fel, mely matematikai pontossággal tervezhető eredmények elérését teszi lehetővé: két tanév alatt, heti 4 órában, a tanulócsoport számára, annak létszámától függetlenül, elérhetővé válik a B2 nyelvi szint.

Második rész (a második ötven perc)

A fentemlített innovatív rendszerszerű megközelítés ismertetése

***

14:00-14:50

How to encourage reading

Reading is a dying pastime as many youngsters now prefer to watch and listen to entertainment input. How can we encourage reading in the language classroom and what skills are required?

Dr. Claudia Molnár, ELT MM Publications

 

2023.08.30. szerda

12:00-12:50

Sávoliné Takács Erika: Multiszenzoros módszer különböző tanulási stílusokra

A multiszenzoros módszer alkalmazása tömören azt jelenti, hogy több érzékszervet használunk a tanítási-tanulási folyamatban, és az így felvett információ pedig jobban hasznosul. A módszer legfőbb erénye, hogy megkönnyíti a differenciálást, a különböző tanulási stílussal rendelkező diákok együtt tanítását. A workshop bemutatja a módszer lényegét, adaptálását a saját tanítási technikák rendszerébe és a tanulási stílus kérdőív alkalmazását.

***

13:00-13:50

Sávoliné Takács Erika: Multiszenzoros módszer a szókincs fejlesztésében

Mit tegyünk, hogy angol szavak tanulása ne értelmetlen magolás legyen? Mit kezdhetünk a szótárfüzettel? Tanulmányok sora kimutatta, hogy eredményesebbek vagyunk a szavak memorizálásában, ha a tanulás közben képeket, illetve mozdulatokat, gesztusokat is kapcsolunk az elsajátítandó kifejezéshez. A szótárfüzetet is lehet úgy vezetni, hogy a diákok egyéni igényeinek és képességeinek megfeleljen. A workshop célja, hogy kipróbált, bevált szókincsfejlesztési technikákat nyújtson.

***

12:00-12:50

Nachhaltigkeit vielfältig erleben

Nachhaltigkeit im FSU bzw. nachhaltig lernen sind zwei unterschiedliche Themen. In unserem kurzen aber fokussierten Workshop "Nachhaltigkeit vielfältig erleben" gewinnen wir einen Einblick in die Vielfalt der Möglichkeiten.

Was wir gemeinsam erforschen:

  • Wie motiviert man gelangweilte Teilnehmer?
  • Welche Materialien stehen uns zur Verfügung?
  • Was ist in der modernen Welt „cool”?

Erweitern wir gemeinsam die Sichtweise und öffnen wir neue Wege!

Horváth Emese, Hueber Kiadó

***

13:00-13:50

Készségfejlesztés hatékonyan?

Ahogyan a cím is elárulja, a workshop középpontjában azt a kérdést járjuk körbe, milyen módon lehetséges a tanórán az összes készséget (beszéd-, írás-, hallás és olvasás) hatékonyan támogatni úgy, hogy egyben jól gazdálkodjunk a rendelkezésre álló idővel, az erőforrásokkal, valamint a saját és a tanulói motiváció erejével is.

Dr. Peres Anna, Klett Kiadó

***

14:00-14:50

Knausz Lizzie: Drámapedagógia a nyelvórán

Minden gyerek nehéz szívvel int búcsút a nyári szünetnek és ül be ismét az iskolapadba. Mindannyian tapasztaljuk, hogy szükségük van egy kis időre, hogy "belerázódjanak" az új tanévbe.

Ennek a folyamatnak megsegítése lehet, ha játékos feladatokkal kínáljuk meg a diákjainkat.

E workshop a drámapedagógia eszköztárából válogatva kínál olyan feladatokat, amelyek segíthetnek áthidalni ezt az időszakot.

 

Ez is érdekelhet