Menü Bezárás

ÖSD Nyelvvizsga

 

Mit érdemes tudni az ÖSD nyelvvizsgáról?

Az akkreditált és nemzetközileg elismert ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) nyelvvizsgák előnyt jelentenek a továbbtanulásnál és a globalizált munkaerőpiacon. A Magyarországon akkreditált vizsgaszintek: B1,B2,C1.

 

Milyen az ÖSD vizsga felépítése és menete?

A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik.

 

Akkreditált vizsgák:

 • Zertifikat B1 
 • Zertifikat B2 (az írásbeli vizsga minden feladatánál és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt egynyelvű és/vagy kétnyelvűszótár használata megengedett.)
 • Zertifikat C1  (az írásbeli vizsga minden feladatánál és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt egynyelvű szótár használata megengedett.)

 

A Magyarországon nem akkreditált vizsgák a következők, melyekről bővebb információ a www.osd.at honlapon található

 • A1 Kompetenz in Deutsch 1 (Kid 1)
 • A1 Grundstufe Deutsch (A1GD1)
 • A2 Kompetenz in Deutsch 2 (Kid 2)
 • A2 Grundstufe Deutsch 2 (A2GD2)
 • C2 Wirtschaftssprache Deutsch

Fontos információk a vizsga szabályzatról és a vizsga menetéről itt olvashatók.

 

Milyen bizonyítványt ad a vizsga?

A sikeres vizsgázók osztrák, nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak.

ÖSD vizsgára (Zertifikat, Mittelstufe, Oberstufe) jelentkezők csak akkor kapnak államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt, ha egy időszakban vizsgáznak le minden vizsgarészből (írásbeli, szóbeli) sikeresen. Ha nem sikerült elsőre a vizsga, akkor az egészet meg kell ismételni, ha a vizsgázónak államilag elismert bizonyítványra van szüksége.

 

Nyelvvizsga időpontok és jelentkezés

 

Hogyan lehet a vizsgára jelentkezni?

Bárki jelentkezhet, aki a vizsgára jelentkezés naptári évében betölti a 14. életévét.

 

A jelentkezés lehet:

személyesen a győri vizsgahelyen (Győr Szent István u. 7.) Pénztár nyitva tartása: 9:00-16:00 vagy  emailben a jelentkezési lap visszaküldésével nyelvvizsg.szervezes@hatos.hu (személyes vagy telefonos egyeztetést követően +36 96 529 480)

Jelentkezési lap itt letölthető.

 

Mennyibe kerül a nyelvvizsga?

ÖSD vizsgadíjak 2019-ben:

 • B1 alapfok - 99 €
 • B2 középfok - 120 €
 • C1 felsőfok - 130 €

 

Az első sikeres nyelvvizsga díja visszaigényelhető!

 

Vizsgaeredmények

Az írásbeli vizsgát követő harmadik pénteken megtekinthetőek a pontszámok az Osztrák Intézet honlapján a vizsgázó kódjával.

https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/budapesti-nemet-nyelvtanfolyamok/nemet-nyelvvizsgak-oesd/vizsgaeredmenyek/

 

A vizsgadolgozat megtekintése

A vizsgadolgozatokat az eredményközléstől számított 4 hétig – előre egyeztetett időpontban – tekinthetők meg a budapesti Osztrák Intézet irodájában, felügyelet mellett. A dolgozatok megtekintése nem jár költséggel. Személyes megtekintésen túl tanár és/vagy szülő is megnézheti a dolgozatot. A vizsgázó a saját maga által írt szövegekből kézzel jegyzeteket készíthet, melyre maximum 45 perc áll rendelkezésre.

 

Fellebbezés

Amennyiben a vizsgázó nem ért egyet vizsgadolgozata értékelésével, fellebbezést nyújthat be a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy számolási hibára hivatkozva. A felülvizsgálati kérelem benyújtásának nem feltétele a dolgozat megtekintése. A felülvizsgálati kérelmet a vizsgaeredmények közzétételétől 15 napon belül írásban nyújthatja be vizsgázó közvetlenül a Vizsgaközpontnak. A Vizsgaközpont a felülvizsgálati anyag birtokában kialakítja saját állásfoglalását és 15 napon belül döntést hoz. Amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálat eredményével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 15 munkanapon belül a Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz is benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A másodfokú fellebbezés a 2004. évi CXL. Törvény értelmében illetékköteles. Az illeték összege 5000,- Ft, amelyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú számlájára kell befizetni „nyelvvizsga fellebbezés” megjegyzéssel.

 

ÖSD az esélyegyenlőség jegyében

AZ ÖSD vizsgákon a fogyatékkal élő vizsgázóknak is teljesíteni kell a vizsga minden részfeladatát, de igyekszünk a nyelvvizsga lebonyolítását a vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítani. Hogy igényeit figyelembe vehessük, a jelentkezési határidőig a fogyatékot igazoló, egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást le kell adni. Igyekszünk személyre szabott támogatást nyújtani.

Hallássérült vizsgázók esetén a hallott szövegértés feladatnál a szöveget felolvassák, hogy a szöveget szájról is tudják olvasni. Diszlexiás vizsgázók esetében a helyesírási hibákat nem értékeljük. Amennyiben a szakorvosi vélemény indokolja, hosszabb idő áll a vizsgázó rendelkezésre. Mozgássérült vizsgázók esetében: az Hatos és Társa Nyelviskola, számítógépet nem tud biztosítani, az a vizsgázónak kell hozni.

 

ÖSD Vizsgaközpont

Osztrák Intézet Budapest

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 31

www.budapest.oesterreichinstitut.hu

Telefon: +36 1 322 3030

E-mail: office@oei.hu

 

A Vizsgahely címe:

Hatos és Társa Nyelviskola Kft.

9021 Győr, Szent István út 7.

www.hatos.hu

e-mail: nyelviskola@hatos.hu

SZINTFELMÉRŐ TESZTEK

NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ

Induló/Aktuális nyelvvizsga-előkészítő tanfolyamaink

LAKOSSÁGI TANFOLYAMOK

Induló/Aktuális 60 órás lakossági tanfolyamaink

KÖZELGŐ HATÁRIDŐK

INGYENES NYELVVIZSGA

Megjelent a Kormány 503/2017.(XII.29.) kormányrendelete az első sikeres nyelvvizsga vizsga díjához nyújtott támogatásról.